M39 Studio ร่วมกิจกรรม “โครงการณ์จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

102 Views0 Comment

ทีมผู้บริหารและพนักงาน M39 Studio เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการณ์จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพระราชฐานชั้นใน วิทยาลัยในวังหญิง-ชาย เป็นผู้ฝึกสอน